top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

Vietnam’s Dual Milestones: Record-Breaking in Public Investment and FDI

1. Public Investment - Highlights of the Vietnamese Economy 2023


Since public investment is considered a catalyst and resource for socio-economic development, this issue is always given special attention by the Government, ministries, branches, and localities, with a strong emphasis on promoting economic growth and supporting businesses.


In 2023, especially in the fourth quarter, the source of public investment has been directed by ministries and localities to expedite implementation and disbursement, accelerating the progress of key public investment projects, national importance, highways, inter-regional projects, and projects with spillover effects.


These efforts have been reflected in the estimated total disbursement of public capital in 2023, reaching 625.3 trillion VND, accounting for 85.3% of the annual plan and increasing by 21.2% over the previous year. This is also the highest level of public investment disbursement ever recorded. 


Figure 1. Public investment disbursement over the 2019 - 2023 period (Thousand billion VND)


Despite the record-high disbursement of public investment in 2023, the overall implementation of public capital for 2023 has not yet achieved the targeted execution of over 95% of the plan, due to several difficulties that have not been fully resolved.


2. FDI - A record-breaking Achievement


Despite global uncertainty, FDI inflows to Vietnam continue to rise consistently due to the country's transparency and stability. Actual foreign direct investment in Vietnam is expected to reach 23.18 billion USD in 2023, a 3.5% increase over the previous year and the highest level since 2019.


As of December 20, 2023, total registered foreign direct investment in Vietnam had reached approximately 36.6 billion USD, a 32.1% increase over the prior year. New investment increased significantly in both capital (up 62.2%) and the number of new investment projects (up 56.6%), with a focus on provinces and cities with many advantages in attracting foreign investment, such as Ho Chi Minh City, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Giang, Thai Binh, Hanoi, Bac Ninh, Nghe An, Binh Duong, and Dong Nai. In 2023, these ten areas accounted for 78.6% of new projects and 74.4% of total capital in the country.


In 2023, newly registered FDI inflows are expected to be 20.19 billion USD, while FDI disbursements are expected to be 23.18 billion USD, the highest amount since the 2019-2023 period.Figure 2. Foreign Direct Investment registered in Vietnam as of December 20 in the 2019-2023 period (Billion USD)


Vietnam's FDI inflows are mainly from Asian countries, with a focus on manufacturing, processing, and assembling, which reached 19 billion USD (accounting for 82.3% of total investment); electricity, gas, water, steam, and air conditioning, which reached 1.3 billion USD (accounting for 5.9%); and real estate, which reached 1.1 billion USD (accounting for 4.9%).


With the results achieved in 2023, FDI inflows into Vietnam continue to reaffirm the crucial role in the country's socio-economic development. Following that growth, Vietnam is expected to be a hotspot for FDI in 2024, with a series of large projects pouring in, along with the potential for industrial production, processing, and manufacturing, especially in the fields of technology, electronics, and semiconductor production. However, opportunities also come with challenges, Vietnam needs to change the investment environment to retain large FDI investors; reform administrative procedures; support domestic enterprises to participate more deeply in the supply chains and production of FDI enterprises; improve the quality of human resources…


---

HAI CỘT MỐC MỚI CỦA VIỆT NAM: KỶ LỤC TRONG ĐẦU TƯ CÔNG VÀ VỐN FDI


1. Đầu tư công - Điểm sáng của nền kinh tế năm 2023


Đầu tư công vốn được xem là nguồn động lực, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, vậy nên vấn đề này luôn được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đặc biệt quan tâm, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ với kỳ vọng tăng tưởng kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp. 


Trong năm 2023, đặc biệt là trong quý IV, nguồn vốn đầu tư công đã được các Bộ ngành và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh thực hiện và giải ngân, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. 


Những nỗ lực này đã thể hiện qua tổng giải ngân vốn đầu tư 2023 ước đạt 625.3 tỷ đồng, chiếm 85.3% kế hoạch năm và tăng 21.2% so với năm trước. Đây cũng là mức giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.


Hình 1. Giải ngân vốn đầu tư công qua các năm 2019 - 2023 (Nghìn tỷ VND)


Mặc dù vậy, việc thực hiện vốn đầu tư công cả năm 2023 chưa thực hiện được mục tiêu đặt ra thực hiện trên 95% kế hoạch, do còn tồn tại một số bất cập chưa thể khắc phục triệt để. 


2. Đầu tư FDI - Mức cao kỷ lục từ trước đến nay


Bất chấp những bất ổn toàn cầu, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn tăng trưởng đều đặn nhờ vào sự cởi mở và ổn định của Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt 23.18 tỷ USD, tăng 3.5% so với năm trước, là mức cao nhất từ 2019 đến nay.


Về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam  tính đến ngày 20/12/2023 đạt gần 36.6 tỷ USD, tăng 32.1% so với năm trước. Vốn đầu tư mới tăng mạnh cả về vốn đầu tư (tăng 62.2%) cũng như số dự án đầu tư mới (tăng 56.6%), tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Thành phố  Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78.6% số dự án mới và 74.4% số vốn của cả nước trong năm 2023.


Trong năm 2023, dòng vốn FDI đăng ký cấp mới ước đạt 20.19 tỷ USD và vốn FDI giải ngân ước đạt 23.18 tỷ USD, đây là mức cao nhất trong giai đoạn 2019-2023.


Hình 2. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12 các năm 2019 - 2023 (tỷ USD)


Dòng vốn FDI của Việt Nam chủ yếu đến từ các nước Châu Á, tập trung nhiều các lĩnh vực bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19 tỷ USD (chiếm 82.3% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1.3 tỷ USD (chiếm 5.9%), hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.1 tỷ USD, (chiếm 4.9%).


Với những kết quả đạt được trong năm 2023, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp nối sự tăng trưởng đó, Việt Nam hứa hẹn sẽ là điểm nóng thu hút FDI trong năm 2024 với loạt dự án lớn đổ bộ cùng tiềm năng về sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, sản xuất chất bán dẫn. Tuy nhiên cơ hội cũng đi kèm với thách thức, Việt Nam cần thay đổi môi trường đầu tư để giữ chân các nhà đầu tư lớn FDI; cải cách các thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của doanh nghiệp FDI; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…


41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page