top of page

Real Estate Market for the Remainder of 2023: Indication of Recovery?

Đã cập nhật: 11 thg 4

According to CBRE, the real estate market in Q2 2023 began to exhibit slow but steady growth, particularly in Hanoi and Ho Chi Minh City.


In Hanoi, the supply of newly released apartments was modest, while liquidity showed positive signs as the number of units sold exceeded the new supply in Q2/2023.


The supply of new condominiums in Hanoi remained low, with only around 1,820 units released from 9 projects, of which only 2 were first-time releases, while the rest were subsequent phases. The total new supply in the first half of 2023 was impacted by existing macro challenges, reaching 3,926 units, a decrease of over 53% compared to the same period last year. In terms of location, the Western part continued to dominate the number of newly released apartments in Hanoi, contributing 54% to the total new supply in the first half of 2023.


It is expected that from now until the end of 2023, the number of newly released condominiums will improve, with over 6,300 units being launched, bringing the total new supply for the whole year to 10,500 units. The majority of new releases will come from subsequent phases of projects in the Western part of Hanoi and the high-end segment.


Regarding Townhouses and Villas, in Q2/2023, only 152 units were newly released from 2 projects in Thanh Xuan district and Hung Yen province (adjacent to Hanoi). This is the lowest recorded level of new releases in Hanoi since the Covid-19 period. Due to high inventory levels and ongoing macroeconomic obstacles affecting the market, most developers are cautious about their upcoming new releases. The total supply of attached houses with new land in Hanoi in the first half of this year recorded over 1,400 units, a 76% decrease compared to the same period last year.


The market is expected to pick up momentum from Q2/2024


According to financial expert Can Van Luc PhD, this is not a real estate crisis period, but rather a purification phase. Mr. Luc also outlined three trends in this market.


"Firstly, currently there are more opportunities than challenges because the biggest challenge for the real estate market has already been overcome.


Secondly, the real estate market has already begun to recover. Of course, compared to the golden period, the market has only recovered about 20-30%.


Thirdly, in the coming time, the real estate market will develop in a better scenario, with a strong push starting from the beginning of Q1/2024, as interest rates have been and are still decreasing; the permeation of policies at that time will also be better, especially with the transparency level when 4 laws are passed by the National Assembly in the upcoming session. In addition, legal violations and issues this year will be fundamentally addressed. At that time, the economic recovery and macro situation of Vietnam and the world will also be clearer."


According to the forecast of the Vietnam Real Estate Research Institute, the Vietnamese real estate market will officially recover in a "V-shaped" trend from the middle of Q2/2024.


---

Thị trường Bất động Sản Quý 4 Năm 2023: Dấu hiệu Phục hồi


Tại Hà Nội, số lượng căn hộ mới mở bán hạn chế, tuy nhiên thanh khoản có tín hiệu tích cực khi lượng căn bán ra vượt mức cung mới trong quý 2/2023.


Tổng nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2023 chỉ đạt khoảng 1.820 căn, được phân bổ từ 9 dự án, trong đó chỉ có 2 dự án mở bán lần đầu, còn lại là các giai đoạn tiếp theo. Tổng nguồn cung mới nửa đầu năm 2023 bị ảnh hưởng bởi các thách thức vĩ mô hiện hữu, chỉ đạt 3.926 căn, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Về vị trí, khu vực phía Tây Hà Nội vẫn chiếm ưu thế về số lượng căn hộ mới mở bán, đóng góp 54% tổng nguồn cung mới nửa đầu năm 2023.


Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, số lượng căn hộ chung cư mới mở bán sẽ được cải thiện với hơn 6.300 căn được tung ra thị trường, nâng tổng nguồn cung cả năm lên 10.500 căn. Phần lớn nguồn cung mới sẽ đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án tại phía Tây Hà Nội và phân khúc cao cấp.


Trong quý 2/2023, chỉ có 152 căn nhà liền kề và biệt thự mới được mở bán từ 2 dự án tại quận Thanh Xuân và tỉnh Hưng Yên ( giáp ranh Hà Nội). Đây là mức thấp kỷ lục về lượng mở bán mới tại Hà Nội kể từ thời kỳ Covid-19. Do lượng hàng tồn kho cao và những trở ngại vĩ mô đang diễn ra ảnh hưởng đến thị trường, hầu hết các chủ đầu tư đều thận trọng về việc mở bán mới trong thời gian tới. Tổng nguồn cung nhà liền kề có đất mới tại Hà Nội trong nửa đầu năm nay ghi nhận hơn 1.400 căn, giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái.


Thị trường Bất động Sản Dự kiến Sẽ Sôi Động Trở Lại từ Quý 2/2024


Theo chuyên gia tài chính Can Van Luc, đây không phải là giai đoạn khủng hoảng bất động sản mà là giai đoạn thanh lọc thị trường. Ông Luc cũng chỉ ra ba xu hướng của thị trường này.


Thứ nhất, hiện tại có nhiều cơ hội hơn thách thức bởi vì thách thức lớn nhất của thị trường bất động sản đã được vượt qua.


Thứ hai, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi. Tất nhiên, so với giai đoạn vàng son, thị trường mới chỉ phục hồi khoảng 20-30%.


Thứ ba, trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ phát triển theo kịch bản tốt hơn, với lực đẩy mạnh mẽ bắt đầu từ đầu quý 1 năm 2024, do lãi suất đã và đang giảm; tác động của các chính sách vào thời điểm đó cũng sẽ tích cực hơn, đặc biệt là với mức độ minh bạch khi 4 luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp sắp tới. Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật và vấn đề của năm nay sẽ được giải quyết triệt để. Lúc đó, tình hình phục hồi kinh tế và vĩ mô của Việt Nam và thế giới cũng sẽ rõ ràng hơn.


Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Bất động Sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ chính thức phục hồi theo hình chữ "V" từ giữa quý 2 năm 2024.

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page