top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

GDP 2023: ONE STEP BACK, THREE STEPS FORWARD

In 2023, the global economy remained beset by multiple challenges and problems. Strategic competition between major countries has become increasingly fierce and comprehensive, raising geopolitical tensions; the Russia-Ukraine conflict has evolved complexly; and fighting in the Middle East has harmed the global economic recovery process following the COVID-19 pandemic. Natural catastrophes, droughts, floods, and climate change have had major implications, increasing the dangers to energy security, food security, and cyber security. Although inflation has cooled down, it remains at a high level. Many major economies have maintained restrictive monetary policies and high interest rates. Trade, investment, and consumption have all decreased globally. The emergence of protectionist barriers and trade defense has impacted export and import activity in the area and globally. Many nations, including Vietnam's key trading partners, face slow growth, rising public debt, and multiple dangers. Due to these factors, total global demand is declining, directly impacting countries with a large economic openness, including Vietnam.


Vietnam's GDP is predicted to expand by 5.05% in 2023 compared to the previous year, which is only slightly higher than the 2.87% and 2.55% growth rates in 2020 and 2021 (two years affected by the COVID-19 pandemic) from 2011 to 2023.

In terms of the economic structure in 2023, the agricultural, forestry, and fishery sectors accounted for 11.96%; the industrial and construction sectors accounted for 37.12%; the service sector accounted for 42.54%; and taxes on products minus product subsidies accounted for 8.38%.


Figure 1. GDP Structure in 2023 (Source: General Statistics Office)


In terms of the use of GDP in 2023, final consumption increased by 3.52% from the previous year, contributing 41.04% to the overall growth of the economy; capital accumulation increased by 4.09%, contributing 26.64%; exports of goods and services decreased by 2.54%; imports of goods and services decreased by 4.33%; the difference between exports and imports of goods and services contributed 32.32%.Figure 2. GDP and GDP Growth Rate of Vietnam 2011 - 2023


The scale of Vietnam's GDP in 2023 is estimated to reach 10,221.8 trillion VND, equivalent to 430 billion USD. The GDP per capita of Vietnam in 2023 is estimated to reach 101.9 million VND/person, equivalent to 4,284.5 USD, an increase of 160 USD from 2022. The labor productivity of the whole economy in 2023 at current prices is estimated to reach 199.3 million VND/worker (equivalent to 8,380 USD/worker, an increase of 274 USD from 2022); in terms of comparable prices, labor productivity increased by 3.65% due to the improvement in the skills of workers (the proportion of workers with degrees and certificates in 2023 is estimated to reach 27%, higher than 0.6 percentage points from 2022).


Although the GDP growth rate did not reach the initial plan of over 6%, however, looking at each quarter, we can see the efforts of Vietnam - specifically the Government in implementing policies to promote economic recovery and become a bright spot in the context of the global economy still facing many difficulties, many countries are growing low (such as Singapore (GDP +1.2%), Malaysia (GDP +3.8%)).


However, this will be a springboard for GDP growth to explode in 2024 with the expectation of maintaining the fiscal and monetary policies of 2023 and continuing expansionary monetary policy in 2024 to revive businesses, and growth for the economy.


GDP 2023: Lùi lại 1 bước để tiến 3 bước


Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp; giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng,an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng… ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp đến các quốc gia có độ mở kinh tế lớn và Việt Nam.


GDP năm 2023 ước tính tăng 5.05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2.87% và 2.55% của các năm 2020 và 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19) trong giai đoạn 2011-2023.


Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11.96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37.12%; khu vực dịch vụ chiếm 42.54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8.38%.Hình 1. Cơ cấu GDP theo hiện hành 2023 (Nguồn: Tổng Cục Thống Kê)


Về sử dụng GDP năm 2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3.52% so với năm 2022, đóng góp 41.04% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 4.09%, đóng góp 26.64%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 2.54%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 4.33%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 32.32%.


Hình 2. Quy mô và tăng trưởng GDP 2011 - 2023


Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101.9 triệu đồng/người, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 199.3 triệu đồng/lao động (tương đương 8.380 USD/lao động, tăng 274 USD so với năm 2022); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 3.65% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2023 ước đạt 27%, cao hơn 0.6 điểm phần trăm so với năm 2022).


Mặc dù GDP tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra ban đầu là hơn 6% tuy nhiên nhìn vào từng quý thì chúng ta có thấy thấy rõ được nỗ lực của Việt Nam – cụ thể hơn là Chính Phủ trong việc đưa ra các chính sách thúc đẩy phục hồi nền kinh tế và là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều nước tăng thấp (như Singapore (GDP +1.2%), Malaysia (GDP +3.8%)).


Tuy nhiên đây sẽ là 1 bước lấy đà cho năm 2024 tăng trưởng GDP bùng nổ hơn với kỳ vọng duy trì các chính sách tài khóa, tiền tệ của năm 2023 và tiếp tục nới lỏng trong 2024 nhằm phục hồi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng cho nền kinh tế.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page