top of page
  • Writer's pictureVirtus Prosperity

The potential of Vietnam's maritime transport industry - Part 01The article includes: The total volume of container and crude oil, passing through ports in Vietnam compared to some neighboring large ports.


With the current economic and political situation, when comparing data on the amount of goods and oil circulating through ports in South Asia and Southeast Asia in recent years, we find that the shipping industry Vietnam's shipping industry has high growth potential in the coming years.


Total container traffic through Vietnamese ports in the last 5 months of 2023 is about 10% higher than in 2022. Container traffic in the period 2016 to 2022 increased by 93%. Since 2019, Vietnam has surpassed Hong Kong, becoming the third country with the largest total volume of container traffic in the region, behind Singapore and Malaysia. Regarding petroleum products, Vietnam's crude oil flow remains at a fairly modest level, only increasing by about 38% in 8 years, the lowest among the 3 countries (including Singapore and India). However, according to our assessment, the reason comes from a positive factor for the economy that is that Vietnam has been proactive in filtering and processing crude oil. Before Dung Quat 1 oil refinery went into operation in 2016, Vietnam had to export crude oil and import petroleum products of all kinds, leading to a situation of selling low and buying high, causing a trade balance deficit. commercial.


Source: Vinamarine


Source: Vinamarine, Annual review of Singapore shipping association, Statista


Source: ceicdata, Vinamarine


Sea freight rates


Vietnam container shipping rates range from $100 - $2,500 depending on the distance of the transport route.


Full container load shipping charges (Full container load)

TRANSPORTATION LINE

COMMODITIES

FREIGHT FREIGHT (USD/CONTAINER)

Vietnam – U.S.A

Dry/cold goods

1.500 – 2.500

Vietnam – Europe

Dry/cold goods

800 - 1.200

Vietnam – Japan

Dry/cold goods

300 – 820

Vietnam, Korea

Dry/cold goods

150 - 600

Vietnam, China

Dry/cold goods

150 - 500

Vietnam – Southeast Asia

Dry/cold goods

100 – 500

According to SSI forecast, the oil tanker companies continue to benefit from the high freight rate environment, but the pace of profit growth is expected to decrease by around 10-15% compared to previous forecasts. It is predicted that the oil tanker freight rates will not continue to rise unless there are ongoing geopolitical tensions. The prospects for oil tankers are very optimistic due to the balance between supply and demand showing positive trends from 2023 - but there are currently some limitations as well. In terms of demand, the demand for ton-miles continues to be higher due to conflicts between Russia and Ukraine, and the United States emerging as a prominent oil exporting country to both the European Union and Asia. (Source: https://www.ssi.com.vn/).


The increasing length of trade routes is leading to the utilization of more capacity, as it now takes more days to transport oil. On the supply side, profit improvement is not yet a motivation to increase the number of newly constructed ships. Among the types of ships involved in oil transportation by sea, Very Large Crude Carriers (VLCCs) have the most limited growth. New orders for VLCCs currently only account for about 2% of the existing fleet. Additionally, the process of scrapping old ships may be slowed down due to the current strong market conditions.


Proportion of New Oil Tanker Orders

Source: Clarkson, J.P. Morgan

Source: Clarksons, Deustche Bank


New ship delivery progress (in million DWT) in 2023 reaches 85% of total orders - equivalent to 22 million DWT. The number of orders for new ships delivered in 2024 will increase by about 31%, equivalent to 34 million DWT. The number of new fleets from the beginning of 2024 is expected to increase by about 10.4% in both 2024 and in the following years, 5.9% and 3.0% respectively.


The Ministry of Transport of Vietnam has approved and issued Circular 39/2023/TT-BGTVT regulating new tariffs for container handling at seaports and other services for all seaports in Vietnam. This move has been eagerly anticipated by all businesses and investors in the industry for a long time, aiming to increase floor prices for container handling services by about 10% for both transshipment ports and deep-water ports compared to Circular 54/2018/TT-BGTVT, which took effect on February 15, 2024. This will also be a supportive factor for the industry, especially for seaports with high operational capacity and located in less competitive positions (such as deep-water ports like Lach Huyen and Cai Mep).


From geopolitical factors, amendments to freight pricing regulations have facilitated freight rates for the domestic shipping industry. With signs of growth in quantity and new shipbuilding orders, we assess that the domestic shipping industry has a lot of growth potential in the coming years. 


Tiềm năng vận tải biển Việt Nam


Bài phân tích bao gồm: Tổng lượng hàng hóa, dầu thô qua cảng của Việt Nam với một số cảng lớn lân cận.


Với tình hình kinh tế và chính chị hiện tại, khi so sánh số liệu về lượng hàng hóa và dầu mỏ lưu thông qua các cảng trong khu vực phía Nam Á, Đông Nam Á trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy ngành vận tải biển Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao trong những năm sắp tới.


Tổng lưu lượng container qua cảng Việt Nam trong 5 tháng cuối năm 2023 cao hơn khoảng 10% svck năm 2022. Lượng container lưu thông trong giai đoạn 2016 đến 2022 tăng 93%. Từ 2019, Việt Nam đã vượt qua Hồng Kông, trở thành nước thứ 3 có tổng lượng container lưu thông lớn nhất trong khu vực, xếp sau Singapore và Malaysia. Về mặt hàng dầu mỏ, lưu lượng dầu thô của Việt Nam duy trì ở mức khá khiêm tốn, chỉ tăng khoảng 38% trong 8 năm, thấp nhất trong 3 nước (bao gồm Singapore và Ấn Độ). Tuy nhiên theo chúng tôi đánh giá, nguyên nhân đến từ yếu tố tích cực cho nền kinh tế đó là Việt Nam đã chủ động được khâu lọc và xử lý dầu thô. Trươc khi nhà máy lọc dầu Dung Quất 1 đi vào hoạt động vào năm 2016, Việt Nam phải xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu các sản phẩm từ xăng dầu các loại, dẫn đến tình trạng bán thấp mua cao gây thâm hụt cán cân thương mại.Source: Vinamarine


Source: Vinamarine, Annual review of Singapore shipping association, Statista


Source: ceicdata, Vinamarine


Giá cước vận tải biển (tàu khô - trở hàng dời, tàu dầu, tàu container)

Giá cước vận chuyển container xuất phát từ Việt Nam giao động khoảng $100 - $2500 tùy từng khu vực.


Cước vận chuyển container hàng FCL

TUYẾN VẬN TẢI

LOẠI HÀNG HÓA

CƯỚC VẬN TẢI (USD/CONTAINER)

Việt Nam – Mỹ

Hàng khô/lạnh

1.500 – 2.500

Việt Nam – Châu Âu

Hàng khô/lạnh

800 - 1.200

Việt Nam – Nhật Bản

Hàng khô/lạnh

300 – 820

Việt Nam, Hàn Quốc

Hàng khô/lạnh

150 - 600

Việt Nam, Trung Quốc

Hàng khô/lạnh

150 - 500

Việt Nam – Đông Nam Á

Hàng khô/lạnh

100 – 500

Theo dự báo của SSI, các hãng tàu chở dầu tiếp tục được hưởng lợi từ môi trường giá vận chuyển cao, nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ giảm xuống khoảng 10-15% svck dự báo giá cước tàu chở dầu sẽ không tiếp tục tăng nếu không tiếp tục có các căng thẳng địa chính trị. Triển vọng đối với tàu chở dầu rất lạc quan vì sự cân bằng giữa cung và cầu diễn biến tích cực từ năm 2023 - nhưng hiện tại cũng có phần hạn chế. Về phía nhu cầu, nhu cầu tấn-dặm tiếp tục cao hơn do xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và Mỹ đang nổi lên như một quốc gia xuất khẩu dầu nổi bật cho cả Liên minh Châu Âu và Châu Á. (Source: https://www.ssi.com.vn/)


Độ dài tuyến đường thương mại ngày càng tăng khiến sử dụng nhiều công suất hơn vì hiện nay phải mất nhiều ngày hơn để vận chuyển dầu. Về phía cung, việc lợi nhuận cải thiện chưa phải là động lực để tăng lượng tàu đóng mới. Trong số các loại tàu tham gia vận chuyển dầu bằng đường biển, tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) có mức tăng trưởng hạn chế nhất. Đơn hàng đóng mới hiện tại cho VLCC chỉ chiếm khoảng 2% đội tàu hiện có. Ngoài ra, quá trình phá dỡ các tàu cũ có thể bị chậm lại do điều kiện thị trường hiện nay khá mạnh. Nếu nhìn trong cả giai đoạn từ Covid-19, số tàu đóng mới đang có xu hướng giảm đáng kể.


Tỷ trọng số lượng tàu chở dầu đóng mới


Source: Clarkson, J.P. Morgan


Source: Clarkson, J.P. Morgan


Tiến độ bàn giao tàu mới (theo đơn vị triệu DWT) trong năm 2023 đạt 85% tổng lượng đơn đặt hàng - tương đương 22 triệu DWT. Luợng đơn đặt tàu giao mới trong năm 2024 sẽ tăng khoảng 31%, tương đương 34 triệu DWT. Số lượng đội tàu mới tính từ đầu năm 2024 dự kiến tăng khoảng 10.4% trong cả năm 2024 và trong những năm tiếp theo, lần lượt 5.9% và 3.0%.


Bộ Giao thông vận tải Việt Nam phê duyệt và ký Thông tư 39/2023/TT-BGTVT quy định biểu giá mới về xếp dỡ container tại cảng biển và các dịch vụ khác cho tất cả các cảng biển Việt Nam. Đây được coi là động thái được tất cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong ngành chờ đợi từ lâu, nhằm tăng giá sàn cho dịch vụ xếp dỡ container lên khoảng 10% đối với cả cảng trung chuyển và cảng nước sâu so với Thông tư 54/2018/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. Đây cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho ngành, đặc biệt là các cảng biển có công suất hoạt động cao và nằm ở những vị trí ít bị cạnh tranh hơn (khu vực cảng nước sâu như Lạch Huyện và Cái Mép).


Từ những yếu tố về địa chính trị, sửa đổi quy định giá cước đã tạo thuận lợi cho giá cước ngành vận tải biển trong nước. Những tín hiệu tăng trưởng về số lượng và đơn đóng tàu mới, chúng tôi đánh giá ngành vận tải biển trong nước có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới.

8 views0 comments

コメント


bottom of page