top of page
  • quynhddforwork

Vietnam's Market: A New Destination for the International Auctioneers

The Potential of the Vietnam Market


In the previous section, we discussed the trend of holding artworks as a profitable investment. This trend is not only present in Western countries but also becoming increasingly popular in Asia. In the past two decades, major auction houses worldwide have focused more on the Asian market, which accounts for ⅓ of their revenue. In addition to major markets such as China, Hong Kong, and South Korea, Vietnam is also a potential market that has caught the attention of the "bigwigs".


Due to their rich national identity culture, Vietnamese antiques and artwork are in great demand on international auction floors. For instance, in significant international auctions, paintings by well-known artists like Le Pho and Mai Trung Thu sell for more than a million dollars. Alternatively, antiques linked to significant periods in Vietnamese history, such as gold seals, jewelry, watches, and pottery, are sold for billions of dollars on auction floors, demonstrating the market's appeal to both domestic and foreign buyers.


The Growing Interest of International Auctioneers in Vietnam


In addition to its impressive collections and exceptional items, the Vietnamese market also boasts an incredible economic growth rate, allowing more investors to enter the market. With its promising economic potential, major auction houses are exploring the Vietnamese market and developing strategies to enter the market.


Sotheby's was the first auction house to express interest in Vietnam. Sotheby's, the world's largest auction house with over 280 years of history and over $7 billion in revenue, appointed art researcher Ace Lê as Sotheby's Managing Director in the Vietnamese market. Soon after, Sotheby's held two exhibitions, "Timeless Souls: Beyond the Vonyage" and "The Faraway East: of Dreams and Pursuits", in 2022 and 2023 to activate the Vietnamese art market and cause a great sensation.


Following Sotheby's, Christie's also announced the appointment of Crystal Lam as Consultant in Vietnam with the hope of promoting Vietnam's potential and participation in international auctions.


Phillips also promptly appointed Ms. Tran Lan Vy as Consultant - Phillips' representative in Vietnam, marking an important milestone in Phillips' market expansion strategy in Vietnam and Southeast Asia in general. 


Game-changers for Vietnam


The positive announcement from global auction houses is expected to benefit and present several prospects for Vietnamese stakeholders.

For the sellers: International auction houses bring in skilled appraisers and curators to correctly determine the worth of artworks and antiques. This helps sellers to get a fair price for their work and also increases liquidity in the market. In addition, this also stimulates collectors to continue to explore and find more valuable works, preserve traditional Vietnamese culture, and enhance the position of the Vietnamese market on the global map. 


For the buyers: The arrival of major auction houses in Vietnam provides investors with the opportunity to access a wide variety of artworks and antiques, meeting the need to diversify their investment portfolios. Information about the works, authors, copyright issues, and listed prices will also be made public, ensuring safety and transparency, and limiting the problem of asymmetric information instead of trading on decentralized markets as before. At the same time, auctions also help Vietnamese artifacts to be legally traded to sell to foreigners. Especially, through auctions, foreigners can bring artifacts to Vietnam to sell, from which Vietnamese artifacts are legally repatriated.


For the auction market: The arrival of professional, large-scale international auction houses has created opportunities for domestic auction houses to develop and reorganize their auction models according to international standards, thereby establishing and promoting the development of the domestic auction market. With prices listed through auction floors, the market will also increase liquidity, attracting domestic and foreign investors to participate in the market. The auction market will also be diversified from antiques to artwork, watches, jewelry, cars, and many other unique products bearing the cultural imprint of Vietnam due to the attractiveness of this market.


For the Vietnamese economy: When the auction market is established, the activities of buying and selling artworks and antiques on auction floors will bring in a large source of revenue from taxes, contribute to GDP, attract foreign investment capital... contribute to the development of the Vietnamese economy.


However, investment in art or antique auctions is still new and unpopular in Vietnam. The architectural superstructure and infrastructure in Vietnam are not yet developed, lacking an art appraisal and curation system, and art distribution channels such as galleries, brokers, etc. Furthermore, there is still a lack of legislative frameworks, educational programs teaching art history, educational institutions, or historical museums on the market. As a result, to attract international auction houses, Vietnam must address several difficulties to create a safe and healthy market for both art-loving groups and domestic and foreign investors.


SỨC HÚT CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: ĐIỂM ĐẾN MỚI CHO CÁC NHÀ ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ


Tiềm năng của thị trường Việt Nam


Trong phần trước, chúng ta đã đề cập đến xu hướng nắm giữ các tác phẩm nghệ thuật như một khoản đầu tư sinh lời. Xu hướng này không chỉ hiện hữu ở các nước phương Tây mà ở Châu Á, hình thức này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Trong hơn 2 thập kỉ vừa qua, các nhà đấu giá lớn trên thế giới đã tập trung hơn vào thị trường châu Á, nơi đóng góp ⅓ doanh thu của họ. Bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Hong Kong hay Hàn Quốc, Việt Nam cũng là thị trường đầy tiềm năng được các “ông lớn” để mắt đến. 


Với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật Việt Nam rất được săn đón trên các sàn đấu giá quốc tế. Chẳng hạn như những bức họa sáng tác bởi các họa sĩ nổi tiếng như Lê Phổ, Mai Trung Thứ… được bán với giá hơn triệu đô tại các buổi đấu giá quốc tế lớn. Hay những món cổ vật gắn liền với cột mốc lịch sử Việt Nam: đồ gốm, ấn vàng, trang sức, đồng hồ… đều được đấu giá tiền tỷ trên các sàn đấu giá, tất cả đều khẳng định sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 


Sự quan tâm của các Nhà Đấu giá Quốc tế với Việt Nam


Bên cạnh những cổ vật quý hiếm cùng những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, thị trường Việt Nam còn sở hữu một tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, cho phép nhiều nhà đầu tư gia nhập vào thị trường. Với tiềm năng về kinh tế đầy triển vọng đó, các nhà đấu giá lớn đã và đang tìm hiểu về thị trường Việt Nam và có chiến lược gia nhập vào thị trường.


Sotheby’s là nhà đấu giá tiên phong thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam. Sotheby’s - nhà đấu giá lớn nhất thế giới với hơn 280 năm tuổi với doanh thu đạt hơn $7 tỷ, đã bổ nhiệm nhà nghiên cứu nghệ thuật Ace Lê giữ vai trò Giám đốc Điều hành của Sotheby’s tại thị trường Việt Nam. Ngay sau đó, Sotheby’s tổ chức 2 triển lãm “Hồn xưa bến lạ” và”Mộng Viễn Đông” trong năm 2022 và 2023 nhằm kích cầu thị trường nghệ thuật tại Việt Nam và gây được tiếng vang lớn.


Nối tiếp Sotheby’s, Christie’s cũng thông báo bổ nhiệm bà Crystal Lam làm cố vấn tại Việt Nam với mong muốn thúc đẩy tiềm năng và sự tham gia của Việt Nam tại các buổi đấu giá quốc tế.


Phillips cũng nhanh chóng bổ nhiệm bà Trần Lan Vy trở thành Chuyên gia Cố vấn - đại diện Phillips tại Việt Nam, đánh dấu sự kiện quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của Phillips tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. 


Cơ hội vàng cho Việt Nam


Những thông tin đáng mừng đến từ các nhà đấu giá quốc tế hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội, lợi ích cho các bên liên quan tại Việt Nam.


Đối với người bán: Các nhà đấu giá quốc tế khi bước chân vào thị trường Việt Nam sẽ đem đến những chuyên gia thẩm định, giám tuyển nghệ thuật có chuyên môn, niêm yết giá cả của những tác phẩm, cổ vật; gia tăng tính thanh khoản; đem đến giá trị lớn cho người bán thông qua việc đấu giá các tác phẩm. Ngoài ra, điều này cũng kích thích các nhà sưu tầm để tiếp tục khai phá, tìm kiếm thêm các tác phẩm giá trị, lưu giữ nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, nâng cao vị thế của thị trường Việt Nam trên bản đồ quốc tế.


Đối với người mua: Sự xuất hiện của các tên tuổi đấu giá lớn tại Việt Nam đem lại cho các nhà đầu tư cơ hội được tiếp xúc với nhiều tác phẩm, cổ vật, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các thông tin về tác phẩm, tác giả, vấn đề bản quyền, giá niêm yết cũng sẽ được công khai, đảm bảo tính an toàn và minh bạch, hạn chế vấn đề thông tin bất cân xứng thay vì hoạt động giao dịch trên thị trường phi tập trung như trước đây. Đồng thời, các phiên đấu giá cũng giúp cho cổ vật Việt Nam có thể được giao dịch một cách hợp pháp để bán cho người nước ngoài. Đặc biệt, thông qua đấu giá, người nước ngoài có thể đem cổ vật đến Việt Nam để bán, từ đó cổ vật Việt Nam được hồi hương một cách hợp pháp. 


Đối với thị trường đấu giá: Sự xuất hiện của các tên tuổi đấu giá quốc tế chuyên nghiệp, quy mô lớn đã tạo ra cơ hội cho các nhà đấu giá nội địa phát triển và tổ chức lại mô hình đấu giá theo chuẩn quốc tế, từ đó tạo lập và thúc đẩy sự phát triển của thị trường đấu giá trong nước. Với giá được niêm yết qua các sàn đấu giá, thị trường cũng sẽ gia tăng tính thanh khoản, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường đầy sôi động. Thị trường đấu giá cũng sẽ được đa dạng hóa các sản phẩm từ các món cổ vật đến tranh nghệ thuật, đồng hồ, trang sức, xe hơi… và nhiều sản phẩm khác có tính độc đáo, mang dấu ấn văn hóa của Việt Nam vì sức hấp dẫn đến từ thị trường này.

 

Đối với nền kinh tế: Khi thị trường đấu giá được tạo lập, các hoạt động mua và bán các tác phẩm, cổ vật trên sàn đấu giá sẽ đem lại nguồn doanh thu lớn từ thuế, đóng góp vào GDP nước nhà, thu hút các nguồn vốn đầu tư quốc tế... góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.


Tuy nhiên, đầu tư vào nghệ thuật hay đấu giá cổ vật vần còn mới lạ, chưa phổ biến tại Việt Nam. Hệ thống thượng tầng kiến trúc, hạ tầng cơ sở tại Việt Nam chưa phát triển, thiếu hệ thống thẩm định, giám tuyển nghệ thuật, các kênh phân phối nghệ thuật như phòng tranh, nhà môi giới… Ngoài ra, thị trường còn thiếu những chương trình giáo dục lịch sử mỹ thuật, khung luật pháp, hệ thống kinh viện, bảo tàng lịch sử. Vậy nên để thu hút được các nhà đấu giá quốc tế gia nhập thị trường, Việt Nam cần cải thiện nhiều vấn đề để xây dựng một thị trường an toàn lành mạnh cho không chỉ cộng đồng yêu nghệ thuật, các nhà sưu tầm mà còn cả các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page