top of page

Về Chúng Tôi

Thành lập năm 2016

Kể từ năm 2016, Việt Nam đã bước vào con đường tăng trưởng kinh tế dài hạn đầy ấn tượng. Giai đoạn này đã mở đường cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia vào các dự án đầu tư với nhiều cơ hội vàng trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển nhanh chóng này, các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể về quản trị và thực thi khi giải quyết các vấn đề liên quan đến những biến động khó lường của thị trường.

Asset 3.png
_edited.jpg

Sứ mệnh

Ngay từ khi ra đời, sứ mệnh nền tảng của Virtus vẫn luôn là kiến tạo thịnh vượng cho các tổ chức và gia tộc Việt Nam.

AdobeStock_206962491_edited.jpg

Tầm nhìn

Nhà tư vấn tài chính hàng đầu cho doanh nghiệp và gia tộc Việt Nam trên hành trình kiến tạo thịnh vượng.

Đèn-nón-lá-scaled_edited.jpg

Nguyên tắc hoạt động cốt lõi

Ngay từ khi ra đời, sứ mệnh nền tảng của Virtus vẫn luôn là kiến tạo thịnh vượng cho các tổ chức và gia tộc Việt Nam.

1520544624868_edited.jpg

Tác động xã hội

Hỗ trợ cộng đồng phát triển thông qua các sáng kiến xã hội, góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn.

Chúng tôi hy vọng sẽ được hợp tác lâu dài với bạn. 

Kết nối với chúng tôi ngay!

bottom of page