top of page

Dịch vụ cung cấp

Đầu tư

_edited.jpg
domino-2-scaled-2_edited.jpg

Đầu tư

Chúng tôi chủ động đầu tư vào các tài sản chất lượng cao, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Với nền tảng đầu tư vững chắc qua tất cả chu kỳ thị trường và các mức độ rủi ro tại Việt Nam, việc mở rộng hoạt động đầu tư sang các sản phẩm và khu vực địa lý mới đã gia tăng năng lực của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp thiết thực và đa dạng cho các đối tác.

Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm:

  • Công ty tư nhân

  • Bất động sản

  • Cổ phiếu, Hàng hóa, Thị trường tiền tệ

Bên cạnh đó, chúng tôi còn hợp tác đầu tư kinh doanh với các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế chung mục tiêu.

Hợp tác Doanh nghiệp: Bằng cách hợp tác với các tổ chức cùng chí hướng, Virtus Prosperity tận dụng chuyên môn và nguồn lực của các đối tác để đạt được thành công chung. Những sự hợp tác này cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi thị trường, khai thác các phân khúc khách hàng mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi hy vọng sẽ được tác lâu dài với bạn. 
Kết nối với chúng tôi ngay!
bottom of page