top of page

Dịch vụ cung cấp

Quản lý Gia sản

CHÚNG TÔI BẢO VỆ SỰ BỀN VỮNG CHO
CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA BẠN.

asian-family-happiness-togetherness-home.jpg

Với các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện được thiết kế chuyên biệt, chúng tôi cung cấp cho bạn:

 • Một kế hoạch tài chính được thiết kế phù hợp để đáp ứng mục tiêu đầu tư và phong cách sống của từng khách hàng.

 • Tính linh hoạt để đáp ứng được những thay đổi về mục tiêu cá nhân, luật pháp và các loại hình đầu tư mới trong tương lai.

 • Tối ưu chi phí khi thực hiện chiến lược đầu tư.

 • Lời khuyên khách quan không bị ảnh hưởng bởi phí tư vấn và phí hoa hồng hoặc bất kỳ công ty liên kết nào.

Tại Virtus Prosperity, chúng tôi thực hiện tư vấn nhiều lĩnh vực:

 • Tư vấn Kế hoạch di sản

 • Tư vấn Kế hoạch hưu trí

 • Tư vấn thuế

 • Tư vấn Bảo hiểm & Y tế

 • Tư vấn hoạch định gia nghiệp

 • Tư vấn Định cư

 • Tư vấn Kế hoạch từ thiện

handshake-close-up-executives_edited.jpg

Chúng tôi hy vọng sẽ được hợp tác lâu dài với bạn. 

Kết nối với chúng tôi ngay!

bottom of page