top of page

Opportunities and Challenges for Vietnam in the Semiconductor IndustryDuring the historic visit of U.S. President Joseph R. Biden to the Vietnamese government in September 2023, one of the proposed strategic collaborations was a semiconductor partnership aimed at bolstering the semiconductor supply chain for both countries. Vietnam currently plays a pivotal role in the global semiconductor sector, primarily focused on assembly, testing, and packaging. The U.S. recognizes Vietnam's potential, given the scale of its electronics industry, to drive the development of the semiconductor microchip sector, starting with design and packaging.


As a result, a memorandum of understanding on semiconductor supply chain, labor force, and ecosystem development has been formally established to expand the capabilities of the semiconductor ecosystem in Vietnam and advance the industries of both nations. The U.S. government will provide an initial grant of USD 2 million to kickstart comprehensive workforce development initiatives in Vietnam, along with future support from the respective government.


With the concerted efforts of the Vietnamese government, participation of local businesses, and collaboration with global chip manufacturers, countries like the U.S., the semiconductor industry in Vietnam has the potential to become a beacon of economic growth in the next 5-7 years.---

Opportunities and Challenges for Vietnam in the Semiconductor Industry


Trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Joseph R. Biden tới Chính phủ Việt Nam vào tháng 9 năm 2023, một trong những đề xuất hợp tác chiến lược là quan hệ đối tác về chất bán dẫn nhằm củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn cho cả hai nước. Hiện tại, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn toàn cầu, chủ yếu tập trung vào lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói. Nhận thấy tiềm năng của Việt Nam với quy mô ngành công nghiệp điện tử, Mỹ mong muốn thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực vi mạch bán dẫn, bắt đầu từ thiết kế và đóng gói.


Do đó, một bản ghi nhớ về chuỗi cung ứng chất bán dẫn, lực lượng lao động và phát triển hệ sinh thái đã được ký kết chính thức nhằm mở rộng năng lực của hệ sinh thái chất bán dẫn tại Việt Nam và thúc đẩy ngành công nghiệp của cả hai quốc gia. Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp khoản tài trợ ban đầu 2 triệu USD để khởi động các sáng kiến phát triển lực lượng lao động toàn diện tại Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ trong tương lai từ phía chính phủ.


Với những nỗ lực phối hợp của Chính phủ Việt Nam, sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương và hợp tác với các nhà sản xuất chip toàn cầu như Mỹ, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có khả năng trở thành ngọn hải đăng của tăng trưởng kinh tế trong 5-7 năm tới.0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page