top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

What is LNG electrification? Prospects of LNG electrification in Vietnam

Đã cập nhật: 11 thg 4

LNG (Liquefied Natural Gas) is a type of natural gas that has been liquefied at a very low temperature after removing impurities. Currently, LNG is widely traded in the international market and serves as an important source of energy for many countries worldwide. It primarily consists of Methane gas (CH4) with a composition of 94.3%. LNG is colorless, odorless, non-toxic, and is cooled to a very low temperature. Once liquefied, LNG has a storage capacity 2.4 times higher than CNG.


LNG is a safe and environmentally friendly gas that is easy to transport and has high economic efficiency. Currently, LNG is widely traded in the global market and has become an important source of energy for many countries such as Japan, China, South Korea, Taiwan, European countries, and North America. Among them, Australia, Qatar, the United States, and Russia are the largest LNG exporters in the world, while countries in Northeast Asia like Japan, China, and South Korea are the largest importers and consumers of LNG. For example, Japan's annual consumption reaches approximately 100 million tons. In Vietnam, LNG is mainly used for industrial boilers, liquid phase drying machines, rotary kilns, furnaces, and various industries including milk production, manufacturing, food processing, construction, and also as a substitute for gas in restaurants.


Prospects for LNG power generation in Vietnam:


1, Benefiting from Power Plan VIII

Power Plan VIII prioritizes reducing the proportion of coal-fired thermal electricity and developing imported LNG power sources on an appropriate scale. Currently, Vietnam's total gas power plant capacity is around 9 kW, and this number is expected to increase more than fourfold to approximately 37 kW by 2030, with 15 kW utilizing domestic gas sources and 22 kW relying on imported LNG. Therefore, the proportion of gas power sources in the total national electricity capacity will double from the current 13% to reach 25% by 2030. LNG power plants are expected to develop from 2021 to 2030 such as Nhon Trach 3 and 4 Power Plants, Nghi Son LNG, Bac Lieu LNG, Son My II LNG, ... will be built and put into operation, contributing to increasing the country's electricity supply.


2, Vietnam-US Trade Cooperation

Energy transition, environmental protection, and sustainable development have become major trends for cooperation and development. Enhancing cooperation with the United States in this field will contribute to Vietnam's construction and investment in a more efficient national energy system, while also creating opportunities to attract direct investment flow and advanced technology into this sector in Vietnam. This is also an opportunity for Vietnam to import LNG from one of the top three LNG-exporting countries in the world (the US accounts for 12.6% of LNG export market share, equivalent to 44.8 million tons).


---

Điện khí LNG (Liquefied Natural Gas) là gì? Tiềm năng tăng trưởng của LNG tại Việt Nam


Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG - Liquefied Natural Gas) là khí thiên nhiên đã được loại bỏ tạp chất và được làm lạnh ở nhiệt độ rất thấp để chuyển sang trạng thái lỏng. LNG hiện đang được giao dịch rộng rãi trên thị trường quốc tế và là nguồn năng lượng quan trọng cho nhiều quốc gia. Thành phần chính của LNG là khí Methane (CH4) chiếm khoảng 94,3%. LNG không màu, không mùi, không độc hại và được làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp. Ở trạng thái lỏng, LNG có thể tích lưu trữ gấp 2,4 lần so với khí gas tự nhiên CNG.


LNG là loại khí an toàn, dễ vận chuyển và có hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, LNG được giao dịch rộng rãi trên thị trường toàn cầu và trở thành nguồn năng lượng quan trọng cho nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Trong số đó, Australia, Qatar, Hoa Kỳ và Nga là những nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, trong khi các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước nhập khẩu và tiêu thụ LNG lớn nhất. Ví dụ, lượng tiêu thụ LNG hàng năm của Nhật Bản lên tới khoảng 100 triệu tấn. Tại Việt Nam, LNG chủ yếu được sử dụng cho các nồi hơi công nghiệp, máy sấy dạng lỏng, lò quay, lò nung và trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm sản xuất sữa, chế tạo, chế biến thực phẩm, xây dựng, và cũng được dùng thay thế gas tại các nhà hàng.


Triển vọng của điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam


1. Lợi ích từ Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch Điện VIII ưu tiên giảm tỷ trọng của nhiệt điện than và phát triển nguồn điện LNG nhập khẩu ở quy mô thích hợp. Hiện tại, tổng công suất các nhà máy điện khí sử dụng khí gas của Việt Nam vào khoảng 9 kW, và con số này dự kiến sẽ tăng hơn bốn lần lên khoảng 37 kW vào năm 2030, với 15 kW sử dụng nguồn khí trong nước và 22 kW phụ thuộc vào LNG nhập khẩu. Do đó, tỷ trọng của nguồn điện khí trong tổng công suất điện quốc gia sẽ tăng gấp đôi từ mức 13% hiện nay lên 25% vào năm 2030. Các nhà máy điện LNG dự kiến sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2021 đến năm 2030 như Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, LNG Nghi Sơn, LNG Bạc Liêu, LNG Sơn Mỹ II,... góp phần gia tăng nguồn cung điện cho đất nước.


2. Hợp tác Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành xu hướng lớn cho hợp tác và phát triển. Nâng cao hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này sẽ góp phần vào việc xây dựng và đầu tư của Việt Nam cho một hệ thống năng lượng quốc gia hiệu quả hơn, đồng thời tạo cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam nhập khẩu LNG từ một trong ba nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới (Hoa Kỳ chiếm 12,6% thị phần xuất khẩu LNG, tương đương 44,8 triệu tấn).0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

댓글


bottom of page