top of page

Ba Ria - Vung Tau: a regional and international logistics centerExciting developments are unfolding in the southern province of Ba Ria - Vung Tau, as it maps out an ambitious expansion plan for the Cai Mep Ha Logistics Centre, encompassing a sprawling 2,204 hectares. This strategic move aims to establish the province as a pivotal logistics hub within the region. By 2025, Ba Ria - Vung Tau aspires to emerge as a focal point for logistics services in the southeast region, catalyzing substantial growth in the logistics service market, and attracting both domestic and foreign investments. These endeavors position Ba Ria - Vung Tau on the trajectory to becoming a prominent port urban center in the future. The allure of the Cai Mep - Thi Vai area and the Cai Mep Ha Logistics Centre has not gone unnoticed by international partners, further cementing Ba Ria - Vung Tau's status as a pivotal logistics center regionally and globally.


We send you our warmest invitation to explore our latest Report, “Vietnam Macro & Strategy”. This comprehensive report provides valuable insights into industries with investment potential in Vietnam in the coming years, including the Logistics industry. If you are interested in learning about the opportunities and challenges in Vietnam, we would be delighted to send you this valuable publication. Please reach out to us at info@virtusprosperity.com via email to request the report.----------

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trung tâm logistics của khu vực và quốc tế


Những phát triển thú vị đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với kế hoạch mở rộng đầy tham vọng cho Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, quy mô lên tới 2.204 ha. Động thái chiến lược này nhằm biến Bà Rịa - Vũng Tàu thành một trung tâm logistics quan trọng trong khu vực.


Đến năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu trở thành tâm điểm của các dịch vụ logistics ở khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy đáng kể thị trường dịch vụ logistics và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Những nỗ lực này sẽ đưa Bà Rịa - Vũng Tàu đi đúng hướng để trở thành một trung tâm cảng biển đô thị nổi bật trong tương lai.


Sức hút của khu vực Cái Mép - Thị Vải và Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ đã được các đối tác quốc tế ghi nhận, củng cố thêm vị thế của Bà Rịa - Vũng Tàu là một trung tâm logistics quan trọng ở cấp khu vực và toàn cầu.


Trân trọng kính mời Quý vị khám phá Báo cáo mới nhất của chúng tôi, "Vietnam Macro & Strategy" (Tổng quan và Chiến lược Việt Nam). Báo cáo toàn diện này cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về các ngành tiềm năng thu hút đầu tư tại Việt Nam trong những năm tới, bao gồm cả ngành Logistics. Nếu Quý vị quan tâm đến việc tìm hiểu về những cơ hội và thách thức tại Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng gửi đến Quý vị ấn phẩm giá trị này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@virtusprosperity.com để nhận báo cáo.0 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page