top of page
  • Ảnh của tác giảVirtus Prosperity

The Rise of Art as an Asset Class

From Paintings to Investment: The Rise of Art as an Asset Class


Art has existed since very early, associated with the formation and development of human society. With the progress of society, the form and purpose of art also developed, from simple artworks that express aesthetic value to becoming a valuable asset class that is strongly developing.


The art market has its origins in ancient times when works of art were bought and sold as commodities. The artworks of this period were mainly produced to serve religious, political, and personal purposes. By the Renaissance, the art market began to develop more strongly in Europe, with the emergence of famous painters such as Michelangelo and Botticelli, with their masterpieces preserved to this day; art centers also gradually emerged, carrying out exchanges, buying and selling works. 


The 17th century marked the rapid development of the art market: the collection of artworks became popular among the upper class; the emergence of exhibitions, fairs, and the development of artistic centers such as Antwerp and Amsterdam…This was also the peak period of art, giving birth to many classic artworks of mankind.


In the 18th century, an important factor of the market appeared: the two most famous auction houses today, Sotheby's and Christie's, starting with antiques and then expanding to other types of auctions. The auction market continued to experience growth together with the expansion in size, number, and importance of museums in the 19th century.


In the early 20th century, art galleries and museums developed more rapidly than ever before. Western countries such as the United States, England, France, and Europe became increasingly popular with collecting and auctioning works of art. The art market had changed in the 1960s, when the works became more commercialized, witnessing the explosion of revenue from artworks through art auctions and consolidating art as a legitimate asset class. With that premise, the 1970s marked a strong shift in the way art is perceived, from aesthetic value to economic value thanks to the boom in the economic cycle, high liquidity,  expanded market, and the increasing number of international art collectors...


To date, investing in art is still of great interest to investors not only for the inherent characteristics of asset classes such as the potential for value appreciation, diversification of investment portfolios, and increasing international demand… but also for its scarcity, uniqueness, and a means of preserving aesthetic and cultural values... If in the past, investing in art was considered an activity only for the elites then currently, art investment has become more popular with different classifications and different investment forms such as paintings, sculptures, NFTs, digital arts, and many other luxury goods.


The Consistent Growth of Art Markets


The art market globally has been growing steadily over the past decades, with total sales reaching USD67.8 billion in 2022, growing 3% year-over-year with an average return of 7.6% based on the Art Market report published by Art Basel & UBS. The US, Hong Kong, China, the UK, and France remain the dominant markets for the transactions of art around the globe.  The total sales by auction companies were estimated to have reached USD30.6 billion in 2022. According to Fortune, between 1995 and 2022, contemporary art appreciated at a compound annual growth rate of 12.6%, outperforming the S&P 500 whose total returns were 9% for the same period. Despite market volatility in capital markets, art’s values keep surging, attracting even more high-net-worth collectors (increased from 39% in 2019 to 66% in 2021). 


Figure 1. Share of Global Imports and Exports of Art and Antiques (2022) (Source: Art Basel & UBS)


Beyond the aesthetic, many collectors view these artworks as an asset class in the face of headwinds like inflation, and rising interest rates… However, in Vietnam, this form is still quite new even though the art market in Vietnam in particular and Asia in general is maintaining its leading position globally. Recently, with the announcements of personnel appointments and events organized by a few international auction houses in the world such as Sotheby's, Christie's, and Phillips, this promises to be a potential investment opportunity for Vietnamese investors.


Nghệ thuật - Đầu tư: Sự chuyển mình của nghệ thuật


Nghệ thuật ra đời từ rất sớm, gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người. Với quá trình tiến triển của xã hội, hình thức và mục đích của nghệ thuật cũng phát triển theo, từ các tác phẩm nghệ thuật đơn thuần thể hiện giá trị thẩm mỹ dần trở thành một loại tài sản đáng đầu tư và trở nên phát triển mạnh mẽ. 


Thị trường nghệ thuật có nguồn gốc từ thời cổ đại, khi các tác phẩm nghệ thuật được mua bán và trao đổi như hàng hóa. Các tác phẩm trong thời kỳ này chủ yếu được sản xuất để phục vụ cho các mục đích tôn giáo, chính trị và cá nhân. Đến thời kỳ Phục Hưng, thị trường nghệ thuật bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn ở châu Âu, xuất hiện những họa sĩ nổi tiếng như Michelangelo và Botticelli cùng những kiệt tác được lưu giữ đến ngày nay; các trung tâm nghệ thuật cũng dần xuất hiện, thực hiện trao đổi, mua bán các tác phẩm. 


Thế kỷ 17 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường: việc sưu tầm tác phẩm nghệ thuật trở nên thịnh hành trong giới thượng lưu; sự xuất hiện của các triển lãm, hội chợ, sự phát triển của các trung tâm nghệ thuật như Antwerp và Amsterdam… Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao của nghệ thuật, là thời kỳ ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật kinh điển của nhân loại.


Trong khoảng thế kỉ 18, nhân tố quan trọng của thị trường xuất hiện: hai nhà đấu giá nổi tiếng nhất hiện nay Sotheby’s và Christie’s, bắt đầu từ những món đồ cổ và sau đó mở rộng sang cả những loại hình đấu giá khác. Thị trường đấu giá tiếp tục tăng trưởng cùng với sự mở rộng về số lượng, quy mô và tầm quan trọng của viện bảo tàng nghệ thuật vào thế kỷ 19.


Cho đến hiện nay, đầu tư vào nghệ thuật vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư bởi không chỉ những đặc tính vốn có của các lớp tài sản như tiềm năng gia tăng giá trị, đem lại sự đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhu cầu quốc tế tăng cao… mà còn bởi sự khan hiếm, tính duy nhất, là một phương tiện lưu giữ giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Nếu như trước đây, đầu tư vào nghệ thuật được xem là hoạt động chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, thì hiện nay, đầu tư nghệ thuật đã trở nên phổ biến hơn với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau và các hình thức đầu tư khác nhau như tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, NFT và nhiều loại mặt hàng xa xỉ khác. 


Sự tăng trưởng bền vững của thị trường nghệ thuật


Thị trường nghệ thuật toàn cầu đã tăng trưởng ổn định trong những thập kỉ qua, với tổng doanh thu đạt $67.8 tỷ vào năm 2022, tăng 3% so với năm trước và lợi nhuận trung bình là 7.6% theo báo cáo thị trường nghệ thuật của Art Basel & UBS. Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc, Anh và Pháp là những thị trường dẫn đầu về các giao dịch trên toàn cầu. Tổng doanh số của các công ty đấu giá ước tính đạt $30.6 tỷ vào năm 2022. Theo tờ Fortune, từ năm 1995 đến 2022, nghệ thuật đương đại được đánh giá cao với tốc độ tăng trưởng kép 12.6%, vượt xa S&P 500 với 9% trong cùng giai đoạn thời gian. Trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường vốn, giá trị nghệ thuật tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thu hút số lượng nhà đầu tư đáng kể với giá trị ròng cao (từ 39% năm 2019 lên 66% năm 2021). 


Ảnh 1. Tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu nghệ thuật và đồ cổ toàn cầu (2022) (Nguồn: Art Basel & UBS)


Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, nhiều nhà đầu tư xem các tác phẩm nghệ thuật như một lớp tài sản bảo vệ trước những cú sốc kinh tế như lạm phát hay lãi suất tăng. Tuy nhiên ở Việt Nam, hình thức này vẫn còn khá mới lạ dù thị trường nghệ thuật ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đang giữ được vị trí ưu thế trên toàn cầu. Gần đây, với những thông báo bổ nhiệm nhân sự và sự kiện được tổ chức bởi một vài nhà đấu giá lớn trên thế giới như Sotheby’s, Christie’s, Phillips đây hứa hẹn sẽ là một cơ hội đầu tư tiềm năng đối với các nhà đầu tư Việt Nam.

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page