top of page

What's worth mentioning about the Government's inflation target below 4.5%?

Đã cập nhật: 11 thg 4

The Consumer Price Index (CPI) for the average consumer in Vietnam has increased by 3.1% year-on-year from January to August, as reported by the General Statistics Office (GSO). The rise in prices for fuel, rice, and housing services contributed to this increase. However, the CPI growth rate has decreased over the months, which is a good sign for Vietnam's efforts to control inflation. The target for inflation control in 2023 is below 4.5%.


Despite the Government's efforts, local economists have mentioned that inflation control in Vietnam is facing several challenges. Certain authorities have and will modify the costs of certain goods managed by the state based on a previously established plan. For example, the minimum wage will increase by 20.8% starting on July 1st, 2023, textbook prices will be adjusted under the updated educational program, and electricity prices may continue to rise to stabilize the finances of the Vietnam Electricity Group. These actions are likely to ripple effect, causing the consumer price index to grow through multiple rounds of influence.


Furthermore, crude oil prices have been rising sharply worldwide, causing concerns about its impact on the world economy. Many countries are already grappling with high inflation, and enterprises across various industries may experience rising operational expenses, affecting profit margins and potentially leading to job cuts.


If you're interested in gaining a broader understanding of Vietnam's macro story in 2023, and identifying which industries will thrive in the years to come, please leave your details in the comments section to sign up for our latest reports.

#Vietnam#Macroeconomy#CPI#Government#PotentialIndustries#InvestmentOpportunity#M&A #Fundraising


---

ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ MỤC TIÊU LẠM PHÁT DƯỚI 4.5% CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM


Theo Tổng cục Thống kê (GSO), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dành cho người tiêu dùng trung bình tại Việt Nam đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 8. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do giá nhiên liệu, gạo và dịch vụ nhà ở tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng của CPI đã giảm dần theo từng tháng, đây là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực kiểm soát lạm phát của Việt Nam. Mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2023 là dưới 4,5%.


Mặc dù Chính phủ đã có những nỗ lực, các nhà kinh tế trong nước vẫn cho rằng việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức. Một số cơ quan chức năng đã và sẽ điều chỉnh giá của một số mặt hàng do Nhà nước quản lý theo kế hoạch đã được thiết lập từ trước. Ví dụ, tiền lương tối thiểu sẽ tăng 20,8% bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, giá sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo chương trình giáo dục được cập nhật và giá điện có thể tiếp tục tăng để ổn định tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Những hành động này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng qua nhiều đợt.


Ngoài ra, giá dầu thô trên toàn thế giới đang tăng mạnh, gây lo ngại về tác động của nó đến nền kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia đang phải vật lộn với lạm phát cao, và các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề có thể phải đối mặt với chi phí hoạt động tăng cao, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và có khả năng dẫn đến cắt giảm việc làm.


Nếu bạn quan tâm đến việc có được cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện vĩ mô của Việt Nam trong năm 2023 và xác định ngành nào sẽ phát triển mạnh trong những năm tới, vui lòng để lại thông tin chi tiết của bạn trong phần bình luận để đăng ký nhận các báo cáo mới nhất của chúng tôi.


#Vietnam#Macroeconomy#CPI#Government#PotentialIndustries#InvestmentOpportunity#M&A #Fundraising

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

留言


bottom of page